Vedic Art
”Vedic Art förenar kreativitet och meditativ stillhet. Jag går helt upp i stunden och låter färger, former och inre bilder bara flöda ut ur mig. Tiden försvinner och man blir lugn och avslappnad till både kropp och själ. Jag har gått hem med ett leende på läpparna.
Titti Claesson
Vedic Art är ingen ideologi, ingen filosofi och ingen religion. Snarare en vetenskap om universiella lagar. Det är visdom som kommer från de 5000 år gamla vediska skrifterna. Vedic Art är en väg som genom måleriet gör att vi kan uppnå ett högre medvetande. Det handlar om att lära sig 17 principer som fungerar som en ”navigationskarta” som hjälper oss att ”hitta hem” i oss själva. En enkel och genial metod som ger vägledning både i måleriet och i livet.
Kursen utarbetades ursprungligen av konstnär Curt Källman under 70-talet. Han fick uppdraget av Maharishi Mahesh Yogi, en indisk mästare, som ville förmedla den kunskap som finns Vedaskrifterna på olika sätt som passar oss västerlänningar. Curt Källman, www.vedicart.com fick uppgiften att skapa Vedic Art. Curt Källman har även skapat flera olika fortsättningskurser för Vedic Art.
Kursen passar alla – både den som aldrig har hållit i en pensel tidigare och den som redan är erfaren konstnär. Det finns ingen prestation. Inga värderingar. Det kan aldrig bli fel. Vi skapar bilder från vårt inre. Vi lär oss lyssna på vår inre röst och längtan till vad som komma skall på duken. Det handlar om att hitta ”nyckeln” till vår egen väg i skapandet samt väcka upp den kunskap som redan finns inom oss.
Konsten är tystnades språk – men om du lyssnar riktigt nog, kan du höra stjärnorna viska till dig, om din väg och uppgift i det stora kosmiska dramat
Curt Källmann